'Đây là tôi khi sắp bị muộn làm'

Đoạn video hài hước phản ánh đúng thực trạng 'đi như bay' của nhiều người khi sắp muộn làm.

Xem đoạn video này, bạn đang nghĩ tới ai?

Bảo Bảo (Sưu tầm)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/day-la-toi-khi-sap-bi-muon-lam-ar870247.html