Dạy con

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Vẫn biết cha mẹ luôn dạy bảo cho con cái những điều hay lẽ phải nhưng trường hợp cô Thanh ở xóm tôi thì thật lạ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/177376