Dạy con các bài học về tiền (phần 1)

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) – Có tiền cho con đã khó, dạy con cách tiêu tiền và thái độ với đồng tiền còn khó hơn. Làm thế nào để giúp trẻ hình thành thái độ đúng đắn về đồng tiền?

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/34198/default.aspx