Đầu tư vào Việt Nam: Địa lợi và nhân hòa

    Gốc

    Hanoinet - Đó là đầu đề bài báo đăng trên tờ Thái Dương (của Hồng Kông) cuối tuần qua. Bài báo viết: Khủng hoảng tài chính - cụm từ này nghe mà cảm thấy sợ, nó cũng là một đề tài hấp dẫn dư luận. Lần này Việt Nam được gắn cụm từ này.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=80105