Đầu tư gần 3.000 tỷ đồng khai thác, chế biến 6 mỏ quặng vàng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong giai đoạn 2008 - 2015, đẩy mạnh công tác thăm dò các mỏ, điểm mỏ vàng đã được điều tra cơ bản và có triển vọng về tài nguyên, điều kiện khai thác gồm 39 mỏ, điểm mỏ; trong đó 6 điểm mỏ vàng thuộc diện thăm dò và khai thác quy mô công nghiệp

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/6/154984