Darksiders: Ngày tàn của thế giới

    Gốc

    Được giới thiệu từ E3 2007, nhưng đến tận bây giờ, THQ mới tiết lộ thêm chút thông tin về Darksiders: Wrath of War.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2008/04/3B9AE339