Đào tạo xong mới bổ nhiệm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    (SGGP).- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai thực hiện Kết luận của Trung ương về “Chiến lược cán bộ TPHCM đến năm 2020”.

    Theo đó, từ nay đến cuối năm 2010, cán bộ thuộc diện Thành ủy TPHCM quản lý phải học xong lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị thì mới được bố trí, bổ nhiệm các chức danh theo quy hoạch. Đối với cán bộ chủ chốt ở sở-ngành, quận-huyện quản lý (nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi) mà chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo chức danh quy hoạch thì bắt buộc được đào tạo đại học chuyên môn và cao cấp lý luận chính trị. T.SƠN

    Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2009/8/200166/