Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    "Giảng viên của chương trình này là những người đã nhiều năm làm quản lý tại các ngân hàng nước ngoài"...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=bc7d29204cea51&page=category