Đào tạo CNTT theo nhu cầu tại trường Vinhempic

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Từ ngày 6/4/2008, tại TP.HCM, TrainingOnJob.com cùng trường CĐ Vinhempic triển khai chương trình dành cho sinh viên CNTT về lập trình web doanh nghiệp (TOJ.Web).

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9655&t=pcolarticle