Đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần 'tích cực, khẩn trương, hiệu quả'

  Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, để có các giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần 'tích cực, khẩn trương, hiệu quả'.

  * Công an TPHCM nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.

  * Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

  Chiều nay (20-12), tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 đã thành công tốt đẹp sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ và đạt hiệu quả cao.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác năm 2022; phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an năm 2023 và 3 Báo cáo chuyên đề rất quan trọng.

  Đã có 34 ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng về các lĩnh vực công tác Công an.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị

  Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022 và công bố, trao danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội sẽ đối mặt với nhiều vấn đề mới, nhiệm vụ ngày càng khó khăn, nặng nề hơn.

  Các thách thức trên đòi hỏi CBCS lực lượng CAND phải chủ động, nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới các mặt công tác đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước.

  Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị

  Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị

  Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trên phạm vi từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác, Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề ra và quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp thật phù hợp, hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2023, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị công tác của Bộ.

  Trong đó, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm. Đó là, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm bao trùm của năm 2023, của cả nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới.

  Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị, địa phương

  Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị, địa phương

  Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đơn vị, người đứng đầu đơn vị và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND phải nâng cao nhận thức, xác định đúng đắn, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

  Lấy tinh thần Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương là văn bản chính để “soi chiếu” toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ và hàng năm.

  Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên - đây là công tác có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cốt lõi, quyết định bản chất cách mạng của CAND, do vậy phải được làm thường xuyên, liên tục, kịp thời, lâu dài, cụ thể, sử dụng linh hoạt các phương pháp đến từng cán bộ, đảng viên.

  Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua Bộ Công an cho công an các đơn vị, địa phương

  Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua Bộ Công an cho công an các đơn vị, địa phương

  Tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia.

  Về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, yêu cầu đặt ra là “không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược”; an ninh phải được tăng cường và bảo đảm vững chắc hơn trên các lĩnh vực, địa bàn.

  Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu phải “thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm về trật tự, xã hội, không để tội phạm lộng hành, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”; điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng với phương châm “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

  Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các các đơn vị

  Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các các đơn vị

  Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, để có các giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”.

  Tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch, điện chỉ đạo của Bộ về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

  Về công tác quản lý nhà nước về ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: “Phải nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT để phục vụ sự quản lý điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

  Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong CAND, tập trung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các dịch vụ công của ngành Công an...

  Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Công an các đơn vị, địa phương

  Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Công an các đơn vị, địa phương

  Ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về việc tổ chức Tết 2023.

  Trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ…

  Các đại biểu tại Hội nghị

  Các đại biểu tại Hội nghị

  Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Mai Loan

  Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/phat-dong-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-nam-2023_141385.html