Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL sơ kết công tác xây dựng Đảng

  Báo Văn hóa
  85 liên quanGốc

  Chiều 5.7, Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Hội nghị công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2025-2030.

  Đại biểu phát biểu tại hội nghị

  Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, Bí thư Đảng ủy khối Lương Văn Nhiền cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đơn vị có nhiều bức xúc, bất ổn tình hình. Đảng bộ khối và cấp ủy cơ sở đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các cấp ủy cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và cơ quan chủ quản.

  Công tác tổ chức xây dựng Đảng được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả; cập nhật kịp thời các quy định, hướng dẫn của Đảng khóa XIII; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc; công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và quan tâm tổ chức thực hiện. Các đoàn thể đã chủ động bám sát kế hoạch công tác năm và tình hình thực tiễn cơ sở để tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu của CNVC-LĐ, đoàn viên thanh niên.

  Bí thư Đảng ủy khối Lương Văn Nhiền thông tin về công tác quy hoạch

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, Khối các trường học tổ chức dạy và học theo chương trình, kế hoạch, khung chương trình quy định; đồng thời bám sát mục tiêu đào tạo, nghiên cứu, cải tiến nội dung chương trình, phương pháp dạy và học trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2022 trong tình hình luôn chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp và tổ chức các Hội thảo chuyên đề về văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học,… Các doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19, đã bắt đầu tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm nguồn hàng, cơ cấu lại sản xuất, chủ động đổi mới công tác quản lý, sắp xếp lại nguồn nhân công, tăng cường các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh... Tuy nhiên, áp lực doanh thu ngày càng tăng cao trong khi nguồn khách hàng có xu hướng thu hẹp, cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, do đó để duy trì việc làm và ổn định thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế cho nhà nước đúng quy định đòi hỏi các đơn vị doanh nghiệp phải nỗ lực rất nhiều, linh hoạt trong cách điều hành để trụ vững trước những biến đổi của môi trường kinh doanh.

  Bên cạnh những mặt tích cực, Hội nghị cũng nhìn nhận, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các cấp ủy thực hiện còn chậm. Cấp ủy chưa đầu tư đúng mức cho nghiệp vụ công tác đảng, công tác phát triển đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; thực hiện thủ tục chuyển đảng chính thức còn bị kéo dài. Đáng chú ý, công tác chỉ đạo Đảng ủy Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tổ chức Hội nghị bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 chưa thực hiện trong tháng 6 năm 2022 (do chưa thành lập Hội đồng trường để kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo Bộ chưa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Lãnh đạo Trường theo Kết luận Thanh tra). Công tác giải quyết đơn thư, làm công tác tư tưởng cho đảng viên của Đảng bộ Trưởng còn chậm, chưa kịp thời.

  Cùng với Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khối cũng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2025-2030.

  T.TRANG

  Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thoi-su/artmid/564/articleid/54216/dang-uy-khoi-co-so-bo-vhttdl-so-ket-cong-tac-xay-dung-dang