Đảng bộ Tổng cục XDLL CAND sơ kết giữa nhiệm kỳ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 12/9, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng cục XDLL - CAND tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục XDLL - CAND lần thứ VII (2005-2010).

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/99390.cand