Đàn ông cũng phải chịu hậu quả của sống thử

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quen sau đợt đi tình nguyện, với miệng lưỡi dẻo quẹo và vóc dáng thư sinh, Tùng không khó khăn trong việc chinh phục Vân - “dân chơi” xứ Nghệ thứ thiệt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=55778