Đam mê Phạm Thị Thành

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Kể từ lúc con gái yêu của quan Đổng lý ngự tiền văn phòng Bảo Đại Phạm Khắc Hòe tranh đấu với nề nếp gia đình để được theo nghiệp sân khấu (vốn chịu tiếng xướng ca vô loài), tới khi định danh trong khán giả một Phạm Thị Thành, Nghệ sĩ Nhân dân, thoắt cái đã mấy mươi năm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113095&sub=77&top=43