Đắk Lắk thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Tại Kỳ họp lần thứ 20, diễn ra từ ngày 13 - 16/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ngày 09/1, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã phát Thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 20, diễn ra từ ngày 13 đến 16/12/2022. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Theo đó, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế bằng hình thức khiển trách.

Đảng ủy Sở Y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện không nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ 1 tháng một lần theo quy chế làm việc; chưa bám sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh để kịp thời ban hành nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên cơ quan phát huy vai trò thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác phòng chống dịch COVID-19; thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, đảng viên có sai phạm quy định nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống COVID-19 làm thất thoát tài sản của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật về Đảng và pháp luật.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Văn Mến đảng viên Chi bộ TDP6, Đảng bộ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, khi đang công tác (thời gian năm 2012-2016), với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’Mơ, huyện Ea Súp, là người đứng đầu nhưng đồng chí chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng dẫn đến một số diện tích rừng bị xâm hại, lần chiếm sử dụng trái phép; ngoài ra còn để Công ty xảy ra một số sai phạm khác theo quy định của Nhà nước.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật cảnh cáo bà Lê Thị Oanh, đảng viên Chi bộ TDP12, Đảng bộ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, khi đang công tác, với chức trách là Phó giám đốc Sở Tài chính, trong lĩnh vực nhiệm vụ được giao, đồng chí chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong việc: ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với số gỗ trục vớt dưới lòng hồ Ea Súp hạ, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp không đúng quy định; thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và bảo quản khối lượng gỗ trục vớt (nêu trên) thiếu chặt chẽ, vi phạm quy định, làm thất thoát tài sản nhà nước.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật khiển trách ông Y Quý Niê Siêng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Nhất, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022, với trách nhiệm là người đứng đầu nhưng đã thiếu cương quyết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, để tình trạng nhiều hộ dân xây dựng nhà sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, buộc chính quyến phải tổ chức cưỡng chế, phá dỡ, gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân, kinh phí của nhà nước và phải xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền nhiều đảng viên, cán bộ chủ chốt của phường.

Thực hiện kết luận của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk tại Kỳ họp thứ 19; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Viết Tượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Kỷ luật bằng hình thứccảnh cáođối với ông Nguyễn Văn Đính, đảng viên Chi bộ thôn 7, Đảng bộ xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; xem xét, kết luận giải quyết tố cáo và đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dak-lak-thi-hanh-ky-luat-to-chuc-dang-dang-vien-238242.html