Đại hội Thi đua yêu nước Ban Cơ yếu Chính phủ giai đoạn 2014-2019

  216 liên quanGốc

  Sáng 18-11, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Cùng dự còn có các đại biểu đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo một số Bộ, ngành, TP Hà Nội, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ qua các thời kỳ và gần 300 đại biểu là lãnh đạo Ban, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn ngành Cơ yếu Việt Nam.

  Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

  Đại hội Thi đua yêu nước, giai đoạn 2014-2019 là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước trong toàn ngành Cơ yếu; rút ra những kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai phong trào thi đua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện thi đua giai đoạn 2019-2024; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước 5 năm qua.

  Theo đó, trong giai đoạn 2014-2019 vừa qua, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các văn bản về công tác thi đua tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành. Phong trào Thi đua yêu nước đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cơ yếu có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phong trào Thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, tập trung vào việc triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ được giao đặc biệt là trong triển khai Chính phủ điện tử. Trong đó nổi bật là tham mưu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ yếu, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia. Cho đến nay, hệ thống văn bản pháp luật về cơ yếu đã cơ bản hoàn chỉnh, cùng với Luật Cơ yếu, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ về lĩnh vực cơ yếu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về cơ yếu...

  Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Cơ yếu giai đoạn 2014-2019.

  Các hoạt động thi đua trọng điểm đã triển khai thực hiện có hiệu quả, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Tập trung thực hiện tốt 4 khâu: “Phát hiện - bồi dưỡng - xây dựng - nhân rộng”, xây dựng điển hình tiên tiến thực sự vững chắc, bền vững, toàn diện, có trọng điểm, nổi bật và thực chất, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua với điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước gắn với phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương. Phát động và triển khai thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm, các đợt thi đua đột kích.

  Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Cơ yếu, trong giai đoạn vừa qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2015) cho Ngành Cơ yếu cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng, thưởng các danh hiệu thi đua cao quý khác.

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu đạt được trong giai đoạn vừa qua. Để phong trào thi đua tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn nữa, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu ngành Cơ yếu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng công tác, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời kỳ mới.

  Thượng tướng Đỗ Căn cũng đề nghị ngành Cơ yếu tiếp tục phát động và tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, tích cực thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua yêu nước của ngành Cơ yếu Việt Nam. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung và hình thức; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt phát huy vai trò, tác dụng nếu gương, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành Cơ yếu. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành-Tận tụy-Đoàn kết-Kỷ luật-Sáng tạo”, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

  Tin, ảnh: CHU ANH

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-ban-co-yeu-chinh-phu-giai-doan-2014-2019-602833