Đại hội Đảng XII chính thức khai mạc

    Ngày 20-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã họp phiên trù bị thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử, chương trình làm việc, bầu đoàn chủ tịch gồm 17 người

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tu-24-1-dai-hoi-xii-chu-yeu-xem-xet-ve-nhan-su-20160120121211918.htm