Đại hội Đảng II: Toàn dân kháng chiến, kiến quốc

Đại hội lần thứ II của Đảng quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

lần thứ II họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến 19/2/1951, với sự tham gia của 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 760.000 đảng viên. Đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/infographics-dai-hoi-dang-ii-toan-dan-khang-chien-kien-quoc/689979.vnp