“Đại gia” PVS chính thức chào sàn Hà Nội

    Gốc

    Ngày 20/9, cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), mã PVS, chính thức chào sàn Hà Nội...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=373890409e7ca4&page=category