Đà Nẵng ưu tiên triển khai nhiều dự án trong Đề án Thành phố thông minh

Thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai hơn 60 dự án ưu tiên thuộc Đề án Thành phố thông minh, với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo UBND Thành phố Đà Nẵng, Thành phố đã và đang triển khai đầu tư nhiều dự án ưu tiên thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, đến nay đã có 27 dự án với tổng kinh phí hơn 214 tỷ đồng đã hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2019-2023.

Có 4 dự án đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế thi công, đang triển khai thực hiện các thủ tục để thi công và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2024-2025, với tổng kinh phí hơn 82 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 6 dự án với tổng kinh phí hơn 866 tỷ đồng, đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai lập, trình thẩm định để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng trình phê duyệt chủ trương đầu tư 24 dự án với tổng kinh phí hơn 234 tỷ đồng. Trong đó, quận Liên Chiểu có đề nghị chuyển 8 dự án để các sở ngành chủ trì triển khai thực hiện.

Thành phố Đà Nẵng đang ưu tiên triển khai nhiều dự án trong Đề án Thành phố thông minh.

Thành phố Đà Nẵng đang ưu tiên triển khai nhiều dự án trong Đề án Thành phố thông minh.

Cũng theo UBND TP.Đà Nẵng, có 15 dự án với tổng kinh phí 138 tỷ đồng được các chủ đầu tư đề nghị đưa ra khỏi Đề án Thành phố thông minh. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có 4 dự án; Sở Xây dựng có 4 dự án; quận Liên Chiểu có 4 dự án; Công an thành phố có 1 dự án; Sở TT&TT có 1 dự án và Sở Du lịch có 1 dự án.

Ngoài các chương trình, dự án ưu tiên của Đề án Thành phố thông minh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã chủ động triển khai xây dựng các hệ thống, ứng dụng thông minh quan trọng khác, với giá trị hơn 90 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng huy động nguồn lực doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để triển khai dự án thành phố thông minh. Theo đó, có 2 dự án từ nguồn vốn doanh nghiệp tài trợ bằng sản phẩm với giá trị khoảng 39 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng là dự án Bệnh viện điện tử, Cổng Thông tin giao thông trực tuyến).

Dự án Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh từ nguồn viện trợ không hoàn lại của KOICA Hàn Quốc, giá trị 10,5 triệu USD, đang triển khai hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi…

Sau thời gian triển khai Đề án Thành phố thông minh, Đà Nẵng đã cơ bản hình thành hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu (CSDL) thông minh đóng vai trò là nền tảng dùng chung cho các ứng dụng Thành phố thông minh.

Theo thống kê, đến nay hạ tầng mạng đô thị, trung tâm dữ liệu, hệ thống họp trực tuyến dùng chung của Đà Nẵng đã được nâng cấp, mở rộng. Thành phố cũng hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành Thành phố thông minh (Trung tâm IOC).

Ngoài ra, TP.Đà Nẵng đã triển khai 6 nền tảng số theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ TT&TT như Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP; Nền tảng Kho dữ liệu dùng chung (Giai đoạn 1); Nền tảng Cổng Dịch vụ công; Nền tảng Báo cáo điện tử và điều hành. Bên cạnh đó là 7 nền tảng dùng chung khác của thành phố như Nền tảng giám sát đỗ xe; giám sát tàu thuyền; Nền tảng Cổng dữ liệu mở; Nền tảng Ứng dụng Da Nang Smart City…

Thành phố Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng 15 nhóm dịch vụ thông minh với 159 dịch vụ giám sát và 52 dịch vụ phân tích, cảnh báo trên Trung tâm IOC…

Trong giai đoạn đến năm 2020, Đề án Thành phố thông minh đưa ra 13 nhóm mục tiêu, đến nay Đà Nẵng đã hoàn thành 12/13 nhóm mục tiêu.

Trong giai đoạn đến năm 2025, Đề án Thành phố thông minh đưa ra 6 nhóm mục tiêu, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu này.

Hoàng Anh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/da-nang-uu-tien-trien-khai-nhieu-du-an-trong-de-an-thanh-pho-thong-minh-d218469.html