Đà Nẵng thi hướng dẫn viên giỏi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng và Chi hội Hướng dẫn viên tổ chức cuộc thi hướng dẫn viên giỏi năm 2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127713&sub=127&top=39