Đà Lạt sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Ngày 14.11, HĐND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức cuộc họp bất thường nhằm góp ý và thông qua đề án phân loại đô thị TP Đà Lạt trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081114150838.aspx