Đã đến lúc tính đến bài toán xử lý nợ xấu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tình hình có thể sẽ khó khăn hơn do ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu suy giảm. Có lẽ đã đến lúc tính đến bài toán xử lý nợ xấu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=109670