“Cứu Net”!

    Gốc

    Những thành tựu phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin đã đem đến nhiều tiện ích cho con người. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều mặt hạn chế do Internet đem lại. Vậy chúng ta cần phải làm gì để quản lý Internet học đường, vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm?...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.28512.qdnd