“Cứu” chứng khoán: “SCIC đã chuẩn bị các nguồn lực cần thiết”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Thông điệp từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về kế hoạch mua vào, hỗ trợ thị trường phục hồi...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ac26e831335509&page=category