Cướp xe để đi “du lịch” TP HCM

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngọc và Dân bàn bạc thống nhất kế hoạch và đến ngã tư Bình Minh, Ngọc thuê xe ôm chạy về Hòa Hiệp (Tây Ninh) trước và chờ Dân đi sau. Khi cướp được xe cả hai sẽ đi TP Hồ Chí Minh bán xe lấy tiền đi chơi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/1/83123.cand