Cướp rồi đòi tiền chuộc

Sau khi chặn đường uy hiếp anh Phong, 3 tên cướp đã cướp tiền và các tài sản giá trị khác. Cướp xong, 3 tên còn yêu cầu anh Phong phải mang 5 triệu đồng đến chuộc thì mới giao giấy tờ.