Cuối năm, vào mùa "trao giải âm nhạc"

    3 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Không kể những giải thưởng mới xuất hiện gần đây, bị coi là còn mang tính cục bộ, mà ngay cả những giải thưởng âm nhạc lâu năm cũng chưa hoàn toàn tạo sức thuyết phục, gây chú ý đặc biệt cho nghệ sỹ hay công chúng khán giả, thậm chí uy tín cũng giảm dần.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=26341