Cuộc thi tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản

    Báo VTC News
    Gốc

    Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản là cuộc thi được tổ chức từ ngày 1/5 đến 21/9, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244261/Default.aspx