Cuộc chiến ở Afghanistan: 100 lính Anh đã chết

    Gốc

    VIT - Bộ trưởng bộ Quốc phòng cho biết thêm 3 lính Anh bị chết ở Afghanistan, nâng con số thương vong của quân đội Anh lên 100 người kể từ năm 2001.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/44904/default.aspx