Cuộc chiến của “hai vị thần hộ mệnh”

    Gốc

    Hanoinet - Trong tiếng Việt, thủ môn là người bảo vệ khung thành. Ở tiếng Anh, “người bảo vệ” không chỉ có ý nghĩa đơn thuần làm nhiệm vụ canh gác, mà từ “guardian” được dùng còn có một ý nghĩa to lớn hơn.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=28511