Củng cố bền vững nhịp cầu hữu nghị Hà Nội - Matxcơva

    Gốc

    Hanoinet - Với chính sách đối ngoại đa phương rộng mở, Việt Nam đang từng bước hội nhập toàn diện và đầy đủ với thế giới trên nhiều lĩnh vực.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=76655