Cung cấp tin cho FBI, được thưởng 5 triệu USD

    Gốc

    NDĐT - Ông Clarence Prevost, một giảng viên hàng không, hôm qua vừa nhận phần thưởng năm triệu USD vì cách đây hơn sáu năm đã giúp FBI kịp thời bắt một tên không tặc trước khi hắn tham gia vào sự kiện 11-9.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114638&sub=82&top=45