Cuba khảo sát nguồn nguyên liệu cho công nghiệp tại VN

    Gốc

    Bộ trưởng Công nghiệp nhẹ Cuba Jose Harnandez Bernandez cho biết mục đích của đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là khảo sát, nghiên cứu khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu của Việt Nam cho công nghiệp nhẹ của Cuba.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216432/Default.aspx