COOL CAPTURE 1.25: Bắt hình theo đủ dạng và dễ dàng nhất

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Phần mềm Cool capture 125 tuy mới xuất hiện nhưng đã qua mặt hầu hết mọi đối thủ có cùng chức năng bắt hình vì ngoài một giao diện trực quan dễ dùng, còn thêm cách dùng phím nóng (hot keys)....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13879