Công tác an toàn giao thông ở huyện Quảng Trạch

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Quảng Trạch là một trong những huyện có địa bàn rộng và đông dân cư nhất tỉnh Quảng Bình, hội đủ các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114986&sub=52&top=37