Công nghệ tối tân trong thế vận hội Olympic Bắc Kinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với việc vận dụng thành quả khoa học công nghệ tiên tiến vào các mặt như xây dựng, truyền thông, giao thong…, Thế vận hội Bắc Kinh sẽ trở nên càng hấp dẫn hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=75063