Công nghệ số hội tụ tại CEATEC 2007

    1 đăng lạiGốc

    Chủ đề của CEATEC 2007 là “Trải nghiệm những tiến bộ mới nhất của sự hội tụ công nghệ số”...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=346ded10f3cd9b&page=category