“Cộng đồng doanh nghiệp là nhân tố quyết định”

    Gốc

    Một số ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp thủ đô các nước ASEAN (ACBF), diễn ra từ 15-16/10 tại Hà Nội...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=b6164a9b41ff44&page=category