Cộng đồng an ninh tình báo Mỹ: Lực bất tòng tâm

    Báo Chính Phủ
    Chính Phủ
    Gốc

    Ngày 1/4/2009 vừa qua đã công bố bản báo cáo phê phán công việc của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (Office of the Director of National Intelligence - ODNI) vì bệnh quan liêu, chỉ đạo kém cỏi về tài chính và nỗi bất lực trong những cố gắng chấm dứt tình trạng năm cha ba mẹ trong cộng đồng an ninh tình báo Mỹ.

    Nguồn Chính Phủ: http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/sotay/2009/4/52901.cand