Công an thành phố Hồ Chí Minh: Đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cộng...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Sáng 22-4-2008, Ban Giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ CATP đã tiếp đón trọng thể đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Mô-Dăm-Bích do ngài José Condugua Antonia Pacheco - Bộ trưởng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-23.3380707449