Con vẹt đáo để

  160 liên quanGốc

  Một chàng trai vừa mới mua một con vẹt ngoài chợ bàn hí hửng mang vẹt ra tập nói.

  Chàng trai: – Tôi biết nói.

  Con vẹt : – Tôi biết nói, tôi biết nói.

  Chàng trai: – Tôi biết đi.

  Con vẹt : – Tôi biết đi, tôi biết đi.

  Chàng trai : – Tôi biết bay.

  Con vẹt : – Mày bốc phét vừa phải thôi!!!

  Theo TT&VH

  Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/the-gioi-nghieng/con-vet-dao-de/202186.htm