Con mực kì lạ

    Gốc

    (Vitinfo) - Các nhà khoa học đã bắt được con mực ống chưa trưởng thành dài 22mm này ở độ sâu 2000m ngoài khơi quần đảo Tristan Da Cunha, nam Đại Tây Dương.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/29884/default.aspx