Còn khát vọng, còn hấp dẫn

    2 đăng lạiGốc

    Hai mươi năm đứng trên đỉnh cao của nghề nghiệp, thực ra tôi không đặt cho mình một mục đích cụ thể nào. Tôi nghiệm ra một điều, khi bị thúc bách bởi những điều tự nhiên thì người ta làm tốt hơn mục tiêu cụ thể. Tôi là con người tham lam, tôi luôn muốn hoàn thiện mình, muốn làm hơn nữa, vượt qua những gì mình có.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/204946.asp