Computex Taipei 2008: Những ghi nhận chính

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Computex Taipei 2008 không chỉ rộng hơn nhờ khu triển lãm Nangang mà còn có thêm nhiều hoạt động bình chọn sản phẩm, thảo luận đáng quan tâm.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10329&t=pcolarticle