Cơm chay từ thiện Lê Vũ Cầu

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu nổi tiếng cả trên sân khấu lẫn ngoài đời với bao phen thập tử nhất sinh vì bệnh, cái chết chỉ kề trong gang tấc.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/6/10/243898.tno