Coi chừng tài liệu PDF ác ý

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Theo Symantec, chỉ vài giờ sau khi Adobe tung ra những miếng vá cho các phần mềm Acrobat, Reader, một tài liệu PDF có ác ý đã được gửi đi hàng loạt.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8118&t=pcolarticle