CO2 không còn là “kẻ hủy diệt” môi trường?

    Gốc

    Thành phần carbon trong dầu mỏ và than đá được dùng để chế tạo ra hàng loạt sản phẩm phục vụ đời sống như nhiên liệu, nhựa, sơn, chất tẩy, dược phẩm... Đáng tiếc là hầu hết lượng carbon, đặc biệt là từ nhiên liệu hóa thạch, cuối cùng bị thải ra môi trường dưới dạng khí carbon dioxide (CO2)

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/48125/default.aspx