Có thể đứng chủ quyền được không?

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Tôi có một căn nhà do cha mẹ tôi để lại, bây giờ hai vợ chồng thằng em tôi làm chủ. Đến năm 2004 chị tôi đã bỏ tiền ra xây lại...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/06/19/102013/8616