Cơ sở Đoàn cần thêm lực đẩy ?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nếu nói về số cơ sở đoàn và số lượng đoàn viên thanh niên hiện nay thì thành phố Hà Nội đứng đầu bảng so với cả nước (gồm 2.323 đoàn cơ sở, hơn 60 vạn đoàn viên).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/202603